ALV afdeling Groningen

31 oktober 2019, om 20:00, Ons Pand | Ons Pand

ALV op donderdag 31 oktober om 20:00 uur op Ons Pand, Haddingestraat 10.

Agenda:

  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen vorige ALV
  • Actuele politiek, toelichting door wethouders en fractie.
  • Visie Verkeer werkgroep VROEM; 1) toelichting op visiedocument, 2) bespreken van 3 moties.
  • Rondvraag
  • Sluiting