ALV afdeling Groningen

14 oktober, om 20:00, Huize Maas | Huize Maas

Tijdens deze belangrijke ALV wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast wordt afscheid genomen van Mohn Baldew en een nieuwe penningmeester voorgedragen. We hopen op een grote opkomst!

Datum: 14 oktober
Zaal open: 19:30 uur
Start: 20:00 uur
Plaats: Huize Maas aan de Vismarkt

Eventuele amendementen op de inhoudelijke punten van het programma kunnen uiterlijk 11 oktober ingediend worden door deze te mailen naar secretaris@pvdagroningen.nl. Het is daarbij belangrijk om duidelijk aan te geven waar in de concepttekst je een amendement wilt plaatsen. Maak hierbij gebruik van de hoofdstukken en regelnummers. Schrijf hierbij een korte toelichting en geef aan welk lid of welke leden de indieners zijn. Voor overleg met de verkiezingsprogrammacommissie kunnen jullie contact opnemen met Rico Tjepkema, voorzitter van de commissie (rico@pvdagroningen.nl). De preadviezen zijn samen met de amendementen op 13 oktober naar de leden verzonden.

Let op: Wegens de coronamaatregelen zal bij binnenkomst naar het coronapaspoort worden gevraagd om de daarin staande QR-code te scannen. Dit kan door een test, niet ouder dan 24 uur, bewijs van immuniteit of vaccinatie. Het bewijsmateriaal kan worden toegevoegd aan het persoonlijke ‘coronapaspoort’. Dit is beschikbaar in een digitale en een papieren vorm, met QR-code.

Op de agenda van de ALV 14 oktober 2021 staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ALV 3 juni 2021 (Klik hier voor de notulen)
  4. Actuele politiek (fractie en wethouders)
  5. Besluiten over de ingediende amendementen (Klik hier voor de amendementen)
  6. Vaststellen verkiezingsprogramma 2022-2026 (Klik hier voor het verkiezingsprogramma)
  7. Afscheid Mohn Baldew
  8. Instemmen nieuwe penningmeester, voorgedragen wordt Lise Deijs
  9. Rondvraag