Corona regels Ons Pand

Voor gebruik van Ons Pand moet u eerst een bericht sturen aan: 06 21 84 19 40.
Hierin vermelden: Naam, datum, aantal personen.
Wacht op bericht terug!

Geef elkaar altijd de ruimte.

Bij binnenkomst bij de sta-tafel uw handen ontsmetten.
Noteer datum, naam en tijd van aankomst op de klaarliggende lijst.
Bij vertrek weer handen ontsmetten en tijd van vertrek noteren.

Niet met meer mensen in de zaal dan afgesproken.
In de zalen staat het maximaal aantal stoelen.
Er mogen geen stoelen worden bijgeplaatst.

Namens het Pandbestuur,
Aad Naafs