Verkiezingsprogramma

De verkiezingsprogrammacommissie is de komende maanden bezig met het opstellen van programma waarmee de PvdA de verkiezingen voor de Groningse gemeenteraad ingaat. Dat doen we niet alleen. In mei en juni houden we themabijeenkomsten en gaan we in gesprek met mensen en organisaties met goede ideeën.

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomsten? Zie het overzicht onderaan deze pagina.

Voor het leveren van input, of voor overige vragen kan je altijd een e-mail sturen naar verkiezingsprogramma@pvdagroningen.nl

Samenstelling commissie:

  • Rico Tjepkema (voorzitter)
  • Michel Vols
  • Petra Oden
  • Rozemarijn
  • Willem de Vries

Planning commissie:

  • April 2021: voorbereidingswerkzaamheden
  • Mei en juni 2021: bijeenkomsten (data en informatie volgt)
  • Oktober 2021: vaststelling programma op algemene ledenledenvergadering

Overzicht bijeenkomsten

De toekomst van Grunn: Groen! Maar links?
Het aanpakken van de opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van deze tijd. We willen een leefbare planeet, juist ook voor toekomstige generaties. Dichtbij huis wordt hard gewerkt aan een schone toekomst in een groen en duurzaam Groningen. Zo wordt met de aanleg van warmtenetten bijvoorbeeld hard gewerkt aan de energietransitie.

Maar er moet meer gebeuren. Verduurzaming is voor mensen met een kleine portemonnee vaak duur. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen in die transitie en er geen nieuwe tweedeling ontstaat? Op 18 mei gaan we van 19:30 tot 20:30 graag online in gesprek met jou over de toekomst van Grunn. Dat doen we in een eerste bijeenkomst om input op te halen voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben interessante sprekers als directeur van Grunneger Power Steven Volkers én horen vooral ook
graag jouw mening!

Iedereen is welkom. Deelnemen kan via deze Google Meet-link

De toekomst van Grunn: Van wie is de stad?
De wooncrisis zet door en zorgt voor grote problemen. Dat geldt zeker voor Groningen. Groningers staan lang in de wacht voor een sociale huurwoning. Jongeren vinden moeizaam een kamer en betalen daar vaak de hoofdprijs voor. Middeninkomens zien de weinige huizen die te koop staan soms wel met een ton overboden worden en vinden het steeds lastiger om in de gemeente te blijven wonen.

Hoe herwinnen we als gemeente de openbare ruimte? De scheefgroei in de volkshuisvesting roept de vraag op van wie de stad nou eigenlijk is. Op 27 mei gaan we van 19:30 tot 20:30 graag online in gesprek met jou over de toekomst van Grunn. Dat doen we in een tweede bijeenkomst om input op te halen voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben interessante sprekers als universitair docent Barend Wind én horen vooral ook graag jouw mening!

Iedereen is welkom. Deelnemen kan via deze Google Meet-link

De toekomst van Grunn: Zorg voor elkaar
Veel Groningers lacht het leven toe. Toch is er ook een grote groep voor wie dat geluk niet is weggelegd. Als je zo’n zes km fietst van Groningen Zuid naar Groningen Noord ga je zo’n zes jaar terug in levensverwachting en nog veel meer in gezonde levensjaren. Ook groeit één op de zes kinderen op in armoede. Er is sprake van een tweedeling.

Hoe overbruggen we deze tweedeling en zorgen we ervoor dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en iedereen in goede gezondheid oud kan worden? Hoe zorgen we voor liefdevolle zorg dichtbij als je dat nodig hebt? Op 10 juni gaan we van 19:30 tot 20:30 graag online in gesprek met jou over de toekomst van Grunn. Dat doen we in een vierde bijeenkomst om input op te halen voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben interessante sprekers als Marie Louise Luttik, lector Familiezorg aan de Hanzehogeschool én horen vooral ook graag jouw mening!

Iedereen is welkom. Deelnemen kan via deze Google Meet-link

De toekomst van Grunn: Samen aan de slag
Veel Groningers hebben goed werk. Toch is er ook een grote groep voor wie dat nu niet is weggelegd. Ook zien we steeds meer mensen met een baan die niet fatsoenlijk kunnen rondkomen. Veel nuttig werk blijft liggen. Daarbij zet de coronacrisis de zekerheid van een baan en inkomen voor nog meer mensen op de tocht. Tegelijkertijd weten we ook hoe belangrijk een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren is.

Hoe gaan we samen aan de slag voor passend werk voor de Groningers en een steuntje in de rug als je het nodig hebt? Op 24 juni gaan we van 19:30 tot 20:30 graag online in gesprek met jou over de toekomst van Grunn. Dat doen we in een derde bijeenkomst om input op te halen voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben interessante sprekers én horen vooral ook graag jouw mening!

Iedereen is welkom. Deelnemen kan via deze Google Meet-link