Kennisnetwerk

Wil je meedenken en advies geven aan de nieuwe raadsleden? Dat kan door je aan te melden bij het kennisnetwerk voor een onderwerp dat nu speelt.

Donderdag 28 april jl. hebben we weer een aftrap gegeven aan het kennisnetwerk. Tijdens deze avond zijn er door de fractie een aantal vraagstukken aangedragen waar verdieping in -en ondersteuning op- zeer gewaardeerd zou worden. Tevens zijn ook een tweetal onderwerpen door de aanwezigen aangedragen. Het gaat om de volgende vraagstukken:

  1. Hoe kunnen we als gemeente het vormen van bouwinitiatieven vanuit bewoners (collectieven) nog meer ruimte geven / beter faciliteren?
  2. Hoe kunnen we nog beter biodiversiteit en klimaatadaptatie integraal meenemen in de plannen voor de stad en de omgeving? Het gaat dus niet om natuurinclusief bouwen, maar om natuurinclusief ontwikkelen.
  3. Wat kunnen we op gemeente niveau doen om energiearmoede structureel tegen te gaan in de gemeente Groningen?
  4. Welke 2 (maar meer mag natuurlijk ook) concrete maatregelen die er nog niet zijn kunnen we nemen om de gezondheidskloof te helpen dichten.
  5. Opstellen van een visiestuk vanuit de PvdA op het vlak van mobiliteit: Het doel is te komen tot een integrale verkeersvisie voor de hele stad in het licht van de almaar groeiende mobiliteit. Hierbij een balans moet worden gevonden tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, gemak en milieu.

Is jouw interesse gewekt voor een specifiek onderwerp? Dan ben je welkom om mee te doen en te denken. De mensen die zich tijdens de bijeenkomst hebben aangemeld hoeven dit niet opnieuw te doen. Jullie zullen de (nieuwe) raadsleden ook helpen met het bieden van een expertise- & klankbordgroep bij de achterban. Aanmelden kan door middel van een mail aan [email protected].

In de eerste bijeenkomsten van de groep die zich vormt rond een onderwerp zal de vraagstelling zo mogelijk nog aangescherpt en/of bijgeschaafd worden. Dit is aan de groep zelf. Doel is wel om over een half jaar of een jaar (afhankelijk van het onderwerp) een concreet resultaat te hebben. Aan elke groep zal een raadslid verbonden zijn voor vragen en inbreng, maar niet (per sé) als kartrekker of voorzitter. Dit omdat dit een initiatief vanuit de leden is en om te voorkomen dat het teveel tijd van de raadsleden gaat kosten.

De volgende algemene bijeenkomsten van het kennisnetwerk zullen worden georganiseerd op 22 september & 15 december, gecombineerd met een ALV.