20 april 2018

1 Mei 2018 – Dag van de Arbeid

De PvdA organiseert, zoals vanouds, op dinsdag 1 mei, de Internationale Dag van de Arbeid, een feestelijke bijeenkomst.

Plaats:            Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen.
Inloop:           10:00 uur Inloop, de koffie/thee en koek staan klaar.
Programma: 10:30-12:30 uur Officieel Programma

Onder andere Carine Bloemhoff en Jacques Wallage zullen de aanwezigen toespreken. De Volksstem brengt enkele liederen ten gehore en enkele jubilarissen zullen in het zonnetje worden gezet.

En natuurlijk is er tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en bij te praten.

Graag zien we u op dinsdag 1 mei 2018.

Met vriendelijke groet,
namens het afdelingsbestuur,

Pascal Roemers
Voorzitter, PvdA Afdeling Groningen