17 juni 2019

Minster, gezond voedsel moet juist goedkoper

De plannen om gezonde voeding duurder te maken moeten van tafel. De Groninger PvdA vraagt het gemeentebestuur om hierop aan te dringen bij landbouwminister Carola Schouten. ‘Gezonde voeding moet juist goedkoper en beter betaalbaar voor alle Groningers’, zegt fractievoorzitter Julian Bushoff.

Vooropgesteld, onze landbouw moet en kan duurzamer! De PvdA wil meer aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu en de kwaliteit van ons landschap. De vraag is alleen: hoe doen we dat? Bushoff: ‘Waak ervoor dat je het ene probleem niet verruilt voor het andere. Jaag mensen niet naar de voedselbank.’

Gezond voedsel onbetaalbaar
Volgens de Groningse fractievoorzitter klopt er weinig van de argumentatie van de minister, die beweert dat voedsel de laatste jaren een stuk goedkoper is geworden. Bushoff: ‘Uitgerekend vandaag meldt het CBS dat voedingsmiddelen nu 14,5 procent duurder zijn dan 10 jaar geleden! De prijzen van groente en fruit stegen het hardst: 20 procent. Zuivel steeg 16 procent. En van de minister mag het allemaal nog duurder.’

Dat is niet het enige, de btw op boodschappen steeg per 1 januari van 6 naar 9 procent. Even daarvoor maakte het Nibud bekend dat 40 procent van de Nederlanders nog altijd moeite heeft om rond te komen. ‘Vooral mensen met lage inkomens en gezinnen’, verduidelijkt Bushoff. ‘In onze gemeente lopen nu al zo’n 800 mensen bij de voedselbank. We hebben 10.000 mensen in de bijstand. Kunnen zij straks hun groente en fruit nog wel betalen?’

Goed alternatief!
De plannen van de minister zijn bovendien een breuk met het verleden, waarin landbouwbeleid erop gericht was om de prijzen van goed voedsel omlaag te brengen. Daardoor werden groenten, fruit en vlees voor veel mensen betaalbaar. Groninger minister en Europees commissaris Sicco Mansholt (PvdA) heeft hier met succes in belangrijke mate aan vormgegeven. Die betaalbaarheid wil de PvdA behouden.

Dat betekent niet dat alles maar bij het oude moet blijven, gaat Bushoff verder. ‘Natuurlijk moet de landbouw duurzamer. Dat vindt toch bijna iedereen? Maar doe het op een verantwoorde manier. Zet bijvoorbeeld in op innovatie. Daar is Nederland nu al hartstikke goed in! Vervang in Europees verband inkomenssubsidies voor boeren voor subsidies gekoppeld aan duurzaamheid en natuurbehoud. Maar maak duurzaam en gezond voedsel niet duurder! Integendeel, maak het juist betaalbaar. Het doel van de minister is lovenswaardig, maar ze draait aan de verkeerde knoppen.’