18 oktober 2014

Afdeling Groningen zoekt nieuwe voorzitter

Ben jij de nieuwe voorzitter van de PvdA afdeling Groningen?

De PvdA afdeling Groningen is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wij zoeken een verbindende leider, met visie en ideeën over het sterker maken van PvdA, die voor de duur van tenminste 2 jaar de afdeling wil leiden. Een aimabel persoon met bestuurlijke en politieke ervaring. Iemand met affiniteit in het aansturen van de vrijwilligers van de afdeling die met veel energie ervoor zorgt dat de afdeling optimaal functioneert. De taken van de voorzitter en de afdeling zijn hieronder verder beschreven.

Vanwege het belang van de functie heeft het afdelingsbestuur een kandidaatstellingscommissie benoemd. De commissie bestaat uit: Anne Souren (bestuurslid), Jasper Eijsink (bestuurslid), Sebastiaan Ruddijs (fractielid), Koray Bektas (JS), Martin Winter (lid). Wij verzoeken kandidaten om hun kandidatuur voor 20 november kenbaar te maken aan de commissie, bij voorkeur door middel van een brief en een CV gericht naar kandidaatstelling@pvdagroningen.nl. De commissie zal de kandidaten uitnodigen voor een gesprek en daarna een of meerdere kandidaten voordragen tijdens de ALV van 11 december. De procedure is vertrouwelijk. Alleen de brief en CV van de kandidaten die voorgedragen worden zullen aan de ALV worden voorgelegd. Kandidaten zijn overigens vrij zich rechtstreeks verkiesbaar te stellen. Maar het bestuur heeft er voorkeur voor dat zij dat via de commissie doen.

Wilt u al eerder in gesprek, heeft u vragen of wilt u graag kennismaken met het bestuur dan kunt u terecht bij Peter Broer (peter@pvdagroningen.nl, 06-48983076). Wanneer u denkt geschikte kandidaten te kennen kunt u dit ook aan hem doorgeven.

Taken van de voorzitter en de afdeling

De ideale voorzitter moet:

 • In staat zijn leiding te geven aan de afdeling, waaronder het bestuur en de ledenvergaderingen.
 • Minimaal gemiddeld twee avonden in de week beschikbaar zijn en daarnaast tijd hebben voor voorbereidend werk en contact met de fractie.
 • Betrokken zijn bij en enige kennis van onze afdeling en de lokale politiek van Groningen.
 • Bestuurlijk inlevingsvermogen hebben en daarbij goed de rol van het bestuur weten in te vullen.
 • Bijdragen aan goede verhoudingen binnen de afdeling met de fractie, maar moet zo nodig conflicten niet uit de weg gaan.

De specifieke taken van de voorzitter zijn:

 • Leiding geven aan het bestuur en ledenvergadering
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een goede organisatie van de partij
 • Contact houden met de fractie
 • Zorgdragen voor contacten met derden, zoals andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties

De taken van de afdeling waar het bestuur voor verantwoordelijk is zijn:

 • Het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, onder meer door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
 • Het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;
 • Het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
 • Het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
 • Het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;
 • De voorbereiding van en de deelname aan het congres;
 • De voorbereiding van en de deelname aan de gewestelijke vergadering;
 • Alle overige activiteiten om leden te werven, om de leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij en het gedachtegoed van de partij uit te dragen