21 februari 2018

Al in september twee dagen kinderopvang

Alle Groninger peuters moeten al in september twee dagen in de week naar de kinderopvang kunnen. Of hun ouders nu werken of niet. ‘Het geld is er, zo heeft de wethouder aangegeven. Nu de politieke wil nog’, zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff. Zij dient morgen tijdens de gemeenteraad een motie in.

Gemeenten krijgen Asscher-gelden om kinderopvang voor alle peuters te regelen. In Groningen zou dat in twee stappen gaan: vanaf september 8 uur per week voor peuters en 16 uur per week voor peuters met een mogelijke taalachterstand (de zogeheten doelgroep Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie). De tweede stap om iedere peuter 16 uur per week aan te bieden, zou dan nog onderzocht moeten worden op financiële ruimte.

‘De wethouder heeft echter tijdens de commissievergadering al aangegeven dat er financiële ruimte gevonden kan worden, brengt Bloemhoff in herinnering. ‘Het is dus mogelijk om die tweede stap al per schooljaar 2018-2019 voor alle peuters in te voeren. Laten we dat dan ook doen!’

Gelijke kansen
Twee dagen kinderopvang of peuterspeelzaal voor alle peuters betekent dat peuters samen kunnen spelen, kunnen opgroeien en nieuwe dingen kunnen leren, los van de vraag of hun ouders nu werken of niet. Het draagt bij aan gelijke kansen en aan de bestrijding van tweedeling is de stad. ‘Dat is de grote uitdaging voor onze stad’, aldus Bloemhoff.