17 mei 2018

Amendementen Verkiezingsprogramma

Klik hier voor de preadviezen van het afdelingsbestuur op ingediende amendementen op het concept Verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2018.