20 maart 2019

Arbeidsmarkt en Onderwijs: Mismatch of aansluiting?

Dat was het thema van de discussiebijeenkomst die de PvdA afdeling Groningen op 14 maart 2019 organiseerde. Locatie: het Top Sportcentrum in het groene gebouw aan de Laan Corpus den Hoorn 100.

Met Nina Beswerda (bestuurslid VNO/NCW Noord), Harm van Lieshout (Lector Human Capital Hanzehogeschool), John Hofmeijer (Financieel Directeur Century Autogroep) en Wim v.d. Pol (lid College van Bestuur ROC Noorderpoort). Dit alles onder de bezielende gespreksleiding van Bert Middel, dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.

Het thema is veelomvattend en de sprekers gaan flink los. De gespreksleider houdt iedereen goed bij de les en zorgt ervoor dat ieder die dat wil goed aan zijn of haar trekken komt. De stelling van Wim v.d. Pol dat de discussie over aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt eigenlijk maar geouwehoer is, hakt er flink in. Het is een voorbode van een inspirerend verhaal over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Want wie doet nu eigenlijk nog datgene waarvoor hij of zij is opgeleid. Dat zijn er relatief weinig. En Wim bedoelt er mee te zeggen dat het onderwijs gedurende de gehele arbeidzame periode een voortdurende must is. En dat onderwijs moet dan toegespitst zijn op het werk wat je op dat moment doet.

Nina verdedigt de stelling dat we moeten ophouden met het stereotype denken. Want waarom past een baan in de zorg beter bij een meisje en de bouwvak bij een jongen. John Hofmeijer maakt zich grote zorgen over de steeds versnellende ontwikkelingen rond digitalisering c.a.. Hoe houden we werknemers bij de les en kan het onderwijs de snelle ontwikkelingen wel onderwijzen. Harm van Lieshout zegt dat goed onderwijs niet zonder goede baan kan. En zo komen we met publiek en sprekers wel tot een soort van gemeenschappelijkheid. Het onderwijs kan beter en meer inspelen op de voortdurende ontwikkelingen. Maar ook ligt er een taak voor de werkgevers. Je bent verantwoordelijk voor je werknemers en ontwikkelingen vragen ook de bereidheid mee te denken en te doen waar het gaat om de toekomst ook al ligt die wellicht bij een andere ‘baas’.

Sprekers en, niet in het minst, gespreksleider houden de aandacht van begin tot eind vast. En dat daar een kleine attentie bij hoort, spreekt voor zich.

Het bestuur is vast van plan dit soort discussiebijeenkomsten vaker te organiseren.

Bert Oost