6 juni 2018

Basisbaan: Bestrijding van langdurige werkloosheid?

De PvdA zet de strijd voor een baan met zekerheid door. Een onzeker salaris, beperkt verzekerd zijn voor pech tijdens het werk en geen pensioen op het moment dat je van je oude dag wil gaan genieten.

Niemand wil dit, want een baan zonder zekerheid vreet aan mensen. Kees Mosselman e.a. zeggen het volgende: “Het gaat goed met de economie en met de werkgelegenheid. Naar verwachting neemt het aantal banen in 2017 en 2018 in de arbeidsmarktregio Groningen met 10.000 toe. Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering neemt ook al enig tijd af. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden zet pas halverwege 2017 langzaam in. Van verbeterde economische omstandigheden kan echter niet iedereen profiteren. Met name degenen die een beroep moeten doen op de Participatiewet blijken in de praktijk vaak moeilijk de stap naar werk te kunnen maken. Zo is het aantal personen dat vanuit de bijstand aan het werk is gegaan in 2016 zelfs lager dan in 2015. De oorzaak daarvan ligt in het toenemende verschil tussen de kenmerken van degenen die een beroep doen op de Participatiewet en de eisen die aan werknemers worden gesteld“.

Kortom: De zorgen over de groep mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kan maken en die het risico loopt om langdurig of zelfs structureel geen plek op de arbeidsmarkt te kunnen bemachtigen groeien. Is de basisbaan dan de oplossing?

Kom hierover meepraten met:

Drs. C.A. (Kees) Mosselman

Econoom en onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen, Centrum voor Ondernemerschap, Lectoraat Arbeidsparticipatie.


Roeland van der SchaafWethouder Groningen

Arnoud HoogsteenBeleidsadviseur Lokaal Beleid FNV
lid SER Noord Nederland

Jan Pieter LoopstraLid Gemeenteraadsfractie PvdA Groningen

De bijeenkomst staat onder leiding van:

Willem Smink

Oud wethouder Groningen
voorzitter van het college van bestuur van
de NHL Hogeschool, tijdelijk bestuurder van
de Fryske Akademy

Iedereen is welkom!

Wanneer: Vrijdag 22 juni 2018
Plaats:     Haddingestraat 10, Groningen
Inloop:     Vanaf 16.15 uur
Start:       16.45 – 18.30 uur

Voor meer informatie

Martin Winter – 06 851 132 26
Sjak Rijploeg – 06 45 34 43 17
pandgroep@pvdagroningen.nl


Klik hier om aankondigingen van themabijeenkomsten per email te ontvangen.