6 maart 2019

Bewoners laten meebeslissen over stankoverlast!

Moeten omwonenden meebeslissen over de mate waarin bedrijven overlast mogen veroorzaken? Bewoners in Hoogkerk, Reitdiep, Gravenburg en De Held ondervinden al lange tijd stankoverlast van Icopal. Deze teerproducent voldoet aan alle regels en volgens de GGD zijn er geen gezondheidsrisico’s. Maar overlast en ongerustheid houden aan. Wij vinden dat iedereen zeker moet zijn van goed en gezond wonen. Daarom moeten bewoners kunnen meepraten over het verstrekken van omgevingsvergunningen. Daarover stellen wij met de SP en GroenLinks schriftelijke vragen.

schriftelijke_vragen_stankoverlast_westelijke_wijken