Bijeenkomst Kennisnet PvdA Groningen

29 augustus 2020

Ben jij er bij op 24 september?
Ben je ervaringsdeskundige of zie je in jouw omgeving zaken die beter kunnen/moeten?

Als jij ideeën hebt over onderwerpen die de PvdA kan oppakken, dan horen wij dat graag!

Onderwerpen die vallen onder de landelijke thema’s zorg, onderwijs, werk en inkomen, wonen, veiligheid of klimaat, maar ook andere onderwerpen die ons in Groningen raken kunnen worden opgepakt.

Op 24 september zullen ideeën worden geïnventariseerd en zal worden gekozen welke onderwerpen worden opgepakt. Ook is dan de mogelijkheid om je (kortdurend) aan te sluiten bij een projectgroep om een onderwerp uit te werken.

De voortgang van de projecten wordt eens per kwartaal teruggekoppeld in een bijeenkomst.

De projectgroepen samen vormen het kennisnetwerk van de PvdA Groningen.

De bedoeling van het kennisnetwerk (zoals beschreven in het werkplan 2020 PvdA Groningen):
“Het kennisnetwerk komt eenmaal per kwartaal bij elkaar. Alle leden van de afdeling worden uitgenodigd voor een bijeenkomst van het kennisnetwerk. Vanuit het kennisnetwerk worden thema’s geagendeerd en projectmatig opgepakt. Hierbij kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de bestaande werkgroep structuur. Tijdens de kwartaal bijeenkomsten kunnen nieuwe thema’s worden opgepakt, verschillende leden aanhaken op een nieuw project en terugkoppeling worden gegeven over lopende projecten. Door deze aanpak kan er een nog betere aansluiting ontstaan rondom vraagstukken tussen fractie, bestuur en de leden.”

Wil jij meeluisteren, meedenken en/of meedoen?

Kom dan donderdag 24 september 20.00 uur naar de bijeenkomst kennisnetwerk PvdA Groningen.
De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen.

Vooraf aanmelden is wel nodig, dat kan via dit emailadres.

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met

Marloes Meurs
PvdA afdeling Groningen
algemeen bestuurslid