22 mei 2018

Conceptkandidatenlijst Gemeenteraad

Op 14 juni 2018 zal op de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 worden vastgesteld. Om te komen tot deze lijst is de adviescommissie kandidaatstelling aan de slag gegaan.

Via deze link kunt u de conceptkandidatenlijst en de verantwoording van de commissie downloaden. Het afdelingsbestuur heeft dit advies overgenomen en legt de conceptkandidatenlijst voor tijdens de ledenvergadering.

De lijst is nu aangevuld met leden die zich als niet verkiesbaar/lijstduwer hebben opgegeven.