9 oktober 2014

De waarde van werk: over gesubsidieerde arbeid

De PvdA-fractie de afgelopen jaren vaak gesproken met medewerkers met een gesubsidieerde baan in de stad. Zo spraken we in het Treslinghuis in de Oosterparkwijk met een buurtconciërge, receptioniste en twee pandbeheerders over hun werk. Zij zetten zich met veel enthousiasme en passie in voor hun werk en spreken er ook zo over! We dreigen vaak te vergeten dat we niet enkel werken om ons geld te verdienen, maar ook omdat het ons structuur biedt en we met andere mensen in contact komen. Juist dit is voor mensen in een gesubsidieerde baan ontzettend belangrijk.

Waardevol werk

Een mooi voorbeeld van hoe waardevol de gesubsidieerde banen voor de stad zijn, bleek ook in het Twaalfde Huis. Hier vinden mensen met een verslavingsprobleem diverse dagbestedingsactiviteiten, krijgen ze een warme mWaarde_van_werkaaltijd en is er hulp op het gebied van financiën. Daar spraken we met een werkbegeleidster met een gesubsidieerde baan. Zij vertelde op een hele open wijze over haar omgang met de verslaafden en wat voor impact dit op haar leven heeft gehad. Dit is een meer dan volwaardige baan, waarvoor je stevig in je schoenen moet staan! Wij kunnen niets dan bewondering hebben voor dit project, dat op zo veel verschillende manieren bijdraagt aan het leven van verslaafden, maar ook aan de maatschappij.

Inzet PvdA

De PvdA-fractie maakt zich daarom al geruime tijd hard voor het behoud van dit type banen. Het werk is van grote maatschappelijke waarde voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad en heeft veel mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt weer vooruit geholpen. Tegelijkertijd is de fractie van mening dat als de stad niet zonder deze werkzaamheden kan, eigenlijk sprake is van echt werk en daarom zoveel mogelijk banen moeten worden omgezet in gewone banen. Het vorige college heeft hier een slag in gemaakt door samen met de werkgevers in de stad 32 gesubsidieerde banen, binnen het zogeheten 200 banenplan, om te zetten in reguliere banen.

De PvdA vindt dat nu het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan zet is. In het coalitieakkoord is afgesproken wij zoveel mogelijk gesubsidieerde banen omzetten in reguliere banen. En daarmee is het college voortvarend aan de slag gegaan door het realiseren negen banen in de cultuursector. Goed werk van het college: voor stad en de betreffende werknemers!

En nu doorpakken…

De PvdA-fractie wil die voortvarendheid nu ook doorzetten als het gaat om buurtconciërges en beheerders van buurtaccomodaties. Het vorige college heeft het daar laten liggen, terwijl nu voor deze medewerkers ontslag dreigt. Als het college daadwerkelijk kiest voor wijkgericht werken, zal het samen met de accommodatiebesturen ook hier door moeten pakken door het omzetten van gesubsidieerde banen in echt werk. De PvdA vindt dat er binnen de begroting geld vrij gemaakt moet worden om meer gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen. Zo zorgen we voor goed werk: voor Stad en zijn werknemers.

Carine Bloemhoff Fractievoorzitter