15 april 2019

Dubieuze grondhandel mag woningbouw niet dicteren

Niet grondspeculanten, maar de gemeente en bewoners bepalen waar welke huizen komen, vindt PvdA Groningen. Het Financieele Dagblad meldt vandaag dat onze provincie koploper is in deze schimmige grondhandel. ‘In speculatie kun je niet wonen, zo betogen wij woensdag tijdens de raadsvergadering’, zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Uit onderzoek van de krant blijkt dat de provincie Groningen met 412 hectare veruit de meeste grond heeft waarmee gespeculeerd wordt. Het gaat om dubieuze transacties, waarbij handelaren landbouwgrond kopen en verdelen in kleine kavels. Deze worden vervolgens voor veel meer geld doorverkocht. In totaal hebben speculanten hierin bijna 700 miljoen euro gestoken. De kavels zouden snel in waarde stijgen, omdat er bouwplannen zijn. Maar er is nog nooit een huis op zo’n kavel gebouwd, zo blijkt uit het onderzoek.

Maximale sturing gemeente
De PvdA gaat hierover graag het gesprek aan met het gemeentebestuur. Van der Laan: ‘Het kan niet zo dat speculanten woningbouw tegenhouden. En het kan ook niet zo zijn dat speculanten dicteren waar welke woningbouw komt. Hun belang is maximale winst, dus vaak dure huizen op weinig grond. Wij willen dat de gemeente zelf over woningbouw beslist. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst alle inkomensgroepen een plekje in onze gemeente kunnen vinden. Daarom kiezen wij voor een actief grondbeleid, waarbij de gemeente zelf grond koopt om maximaal te sturen.’

Stemverklaring
Woensdag tijdens de gemeenteraad staat het onderwerp ‘grondexploitaties’ op de agenda. De PvdA geeft dan een stemverklaring af, waarbij we aandacht voor deze toestanden vragen. ‘Heeft de gemeente wel voldoende middelen om deze uitwassen van doorgeschoten marktdenken tegen te gaan?’, aldus Van der Laan.