Eisenpakket PvdA nieuwe Gerrit Krolbrug

Door Rik van Niejenhuis op 29 september 2021

Tijdens het debat over de Gerrit Krolbrug stelt de PvdA 4 eisen voor de nieuwe brug. PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis wil daarmee zorgen dat de brug minder vaak open hoeft en de buurtbewoners inspraak krijgen in het ontwerp voor de leefomgeving van de brug.

Minder vaak open
De PvdA kiest voor het ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug voor de 4,5 meter variant, dat is 1,5 meter hoger dan de huidige brug. PvdA raadslid Rik van Niejenhuis legt deze keuze uit: “Met deze variant die 1,5 meter hoger is, kunnen meer schepen onder de brug doorvaren. Hierdoor staat het verkeer aanzienlijk minder vaak te wachten voor een open Gerrit Krolbrug. Ook zal deze minder lang openstaan. Bovendien blijft de helling met deze variant voor zowel voor fietsers als voetgangers goed te overbruggen”.

Verbeteringen
Toch is er nog genoeg ruimte voor verbetering geeft Van Niejenhuis aan. Daarom stelt de PvdA 4 eisen en kondigt meerdere moties aan die later in de raadsvergadering ingediend zullen worden. Zo pleit hij er als eerste voor om de bediening van de brug aan te scherpen. “Het is nog te vaak gebeurd dat de Gerrit Krolbrug openging voor schepen die er makkelijk onderdoor konden varen. Dat moet anders. Wanneer de bediening aangescherpt wordt en de brug 1,5 meter hoger is, zal de brug veel minder vaak openstaan”, aldus van Niejenhuis. Een verbetering voor de duizenden fietsers en voetgangers die dagelijks gebruik maken van de brug en dan minder vaak de loopbruggen hoeven te gebruiken, zo stelt de PvdA’er. Daarnaast ziet hij nog ruimte om het wegdek vlakker te maken zodat deze nog toegankelijker wordt en pleit hij voor een mooi ontwerp dat goed in de wijk past.

Inbreng van bewoners
Van Niejenhuis komt als laatste met het voorstel om bewoners te betrekken bij het plan voor de omgeving. “Bewoners hebben zich vanaf het begin actief ingezet, waardoor het ontwerp van de brug flink verbeterd is. Zij moeten daarom mee kunnen denken in het ontwerp van de kades, zodat deze goed aansluit op hun wensen”.

Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Wijk- en dorpscontact: Badstratenbuurt Zeeheldenbuurt Laanhuizen Grunobuurt Corpus den Hoorn Ten Boer Garmerwolde Lellens Sint-Annen Ten Post Thesinge Winneweer Wittewierum Woltersum Buurtschappen

Meer over Rik van Niejenhuis