Gedoe met je huurbaas? Steunpunt Huren komt eraan!

23 januari 2020

Maarten van der Laan

Rekent jouw huurbaas te veel huur? En weet je niet wat je daaraan kunt doen? Dan kun je straks terecht bij het Steunpunt Huren in Stad. Het Steunpunt Huren wordt zo snel mogelijk opgericht, naar een initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Maarten van der Laan. ‘Zij helpen bij geschillen met de verhuurder en met inspraak bij nieuwe wijkontwikkelingen.’

Flink balen als je zeker denkt te weten dat je te veel huur betaald. Het goede nieuws is dat Groningen een Steunpunt Huren krijgt dat jou helpt je gelijk te krijgen. ‘Heb je een probleem met je huurbaas, dan kun je hier aankloppen. Bijvoorbeeld als het gaat om slecht onderhoud, om schimmelwoningen en wanneer je te veel huur betaalt’, aldus Van der Laan.

Betaalbaar en goed wonen
‘Het Steunpunt Huren kan bij jou thuis langs komen om de situatie te beoordelen’, gaat het raadslid verder. ‘Aan de hand van de puntenlijst van de Huurcommissie berekenen zij welke huur de verhuurder maximaal zou mogen vragen. Vervolgens kunnen zij adviseren over de procedure die je vervolgens bij de Huurcommissie kunt opstarten.’

Ook bij andere geschillen met verhuurders staat het Steunpunt Huren klaar voor Groninger huurders.‘Denk aan problemen bij vocht en schimmel, renovatie, onderhoud en verduurzaming van de woning. Op dit moment hebben huurders geen effectief middel om hun recht te halen. Met het Steunpunt willen we die tegenmacht organiseren. Want de PvdA is van mening dat alle inwoners van Groningen een goede woning verdienen.’

Helpen met inspraak in de wijk
Verder ondersteunt het Steunpunt bij inspraak rond nieuwbouwplannen in de wijk. ‘Zij bellen dan bij mensen in de wijk aan om te pijlen hoe zij tegen de plannen aankijken, wat hun wensen zijn en waar zij bezwaren zien. Zo kan het Steunpunt namens de huurders de plannen samen met de gemeente en de corporaties verder uitwerken.’

Een belangrijke voorwaarde is dat het Steunpunt Huren onafhankelijk moet kunnen functioneren, dus niet onder de corporatie of de gemeente valt. ‘En vanzelfsprekend moet het Steunpunt zelf draagvlak bij de buurtbewoners organiseren.’

Foto Martinitoren: Knelis.