Gemeente moet marktkooplieden zekerheid bieden!

9 oktober 2019

Marktkooplieden moeten voor onbepaalde tijd hun waren op de Groninger markten kunnen blijven verkopen, zo vindt de PvdA. Door een recente uitspraak van de Raad van State dreigen veel verkopers hun standplaats en dus inkomen te verliezen. ‘Wij vragen de gemeente om hen toch zekerheid te bieden’, aldus PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.

Op de Groninger markten gelden standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, maar de Raad van State heeft nu bepaald dat dit niet meer mag. Vergunningen mogen voortaan nog maar voor een aantal jaren worden verstrekt. Dat kan twee jaar zijn, maar ook vijf of tien. Dat betekent nogal wat voor veel kleine ondernemers, weet Loopstra.

‘Zij kunnen in de toekomst hun standplaats gemakkelijk kwijtraken en daarmee hebben zij en hun werknemers dus geen inkomsten meer. Dan zullen ze wel drie keer uitkijken voordat zij investeren in personeel en nieuw materieel. En dat is weer riskant voor de kwaliteit en het aanzicht van de markt. Die is nu prachtig en dat willen we graag zo houden! En wat te denken van de consumenten? Kunnen Groningers straks nog terecht bij hun vaste visboer?’

Alles uit de kast!
De PvdA vraagt het gemeentebestuur om samen met de verkopers een langjarige oplossing te zoeken. ‘Allereerst willen we weten of het gemeentebestuur mogelijkheden ziet om de bestaande overeenkomsten voor onbetaalde tijd in stand te houden’, legt Loopstra uit. ‘Mocht dit niet kunnen, dan moet de gemeente onderzoeken wat er wel mogelijk is om de marktkooplieden van langjarige standplaatsen te voorzien. Wat ons betreft mag die termijn zo lang mogelijk, zodat we marktlui zekerheid bieden en de mogelijkheid geven hun investeringen terug te verdienen!’