11 september 2020

Gemeente moet onveilige Lodewijkstraat snel aanpakken!

De gemeente moet op korte termijn meewerken aan een veilige oplossing voor de Lodewijkstraat, zo stelt de PvdA in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. ‘De dagelijkse hoeveelheid fietsers en hun snelheid passen niet bij zo’n woonerf en leiden tot gevaarlijke situaties’, zegt raadslid Rik van Niejenhuis.

De Lodewijkstraat is een van de drukste fietsroutes tussen Groninger-zuid en de binnenstad. ‘Ik rij er zelf ook vaak langs’, bekent Van Niejenhuis. ‘Officieel is het een woonerf (leefstraat), maar dat wist ik ook niet. Er staan wel bordjes, weet ik nu, maar verder merk je er weinig van.’

Bewoners maken zebra
Afgelopen zomer kwamen een aantal bewoners van de Lodewijkstraat in het nieuws, omdat ze eigenhandig een tijdelijke zebra hadden aangebracht. Gemeentelijke handhavers maakten daar een einde aan.

Ondertussen blijft het bij tijden onmogelijk om de straat veilig over te steken. ‘Voor een woonerf zijn er gewoon veel te veel fietsers, die ook nog eens veel te snel rijden’, zegt Van Niejenhuis. ‘De straat is hier niet op ingericht. Aan de andere kant is de straat ook niet duidelijk ingericht als woonerf.’

Oplossing voor korte en lange termijn
Ambtelijke navraag van bewoners en de PvdA-fractie leiden niet tot een oplossing. Daarom richt Van Niejenhuis zijn pijlen nu op het gemeentebestuur. ‘Ik vraag het College om op korte termijn mee te werken aan een oplossing. Denk daarbij aan meer borden om fietsers te attenderen op de maximale snelheid, drempels, zebra’s etc.’

Ook moet er een oplossing komen voor de lange termijn. ‘Je zou bijvoorbeeld aan de overzijde van het spoor een doorgaand fietspad kunnen aanleggen. Of je zou de nieuwe Esperantotunnel en omgeving zo kunnen ontwerpen dat de Lodewijkstraat geen primaire fietsroute meer is. Maar iets anders kan ook. Zolang de bewoners maar worden betrokken.’