12 juni 2019

Gemeente moet sociaal ondernemen bij reguliere bedrijven stimuleren!

Het gemeentebestuur wil sociale ondernemingen stimuleren. Hartstikke goed, want deze bedrijven helpen mensen met afstand tot arbeid aan werk. Wij willen het echter breder trekken! En óók sociaal ondernemen bij reguliere bedrijven stimuleren! Dat is nodig, want bedrijven moeten straks banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Lees hieronder de woordvoering van Jan Pieter Loopstra voor de commissie Werk en Inkomen.

Woordvoering ondernemen met impact
• Wij zijn verheugd dat het college gekomen is met een update inzake sociaal ondernemen. De PvdA vindt het belangrijk dat het gemeentelijk loket is gerealiseerd en dat er een vaste coördinator aan de slag is gegaan.
• Sociale ondernemingen geven vorm aan een nieuwe sociale en circulaire economie. Ze hebben een maatschappelijke missie waarbij geld verdienen een middel is en geen doel. Omdat onze fractie inzet op een inclusieve arbeidsmarkt zijn wij een warm voorstander van deze ondernemers en juichen het toe dat het college zich inzet voor deze ondernemingen.
• Belangrijk is dat wij beseffen dat ook sociale ondernemers mensen zijn die net als alle andere ondernemers competenties hebben die hen maakt tot ondernemer. In het verleden werden in Groningen ook wel zwaar gesubsidieerde organisaties sociale ondernemingen genoemd maar ook bij ondernemingen met impact moet er gewoon geld verdiend worden.
• Onze fractie streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarbij de mens centraal staat. Dat houdt in dat bij alle ondernemingen in onze gemeente het sociale aspect de boventoon gaat voeren. Dat is onze stip aan de horizon. Onze vraag aan het college is, deelt zij onze opvattingen en welke instrumenten wil zij inzetten om dit doel verder dichterbij te laten komen.
• Het model in de collegebrief van sociaal ondernemen vinden wij om bovenstaande reden dan ook achterhaald. En in de praktijk, zie ook de collegebrief, laten steeds meer ondernemingen hun sociale gezicht zien en vinden zij maatschappelijk verantwoord ondernemen  ook belangrijk. Ook het stimuleren van deze beweging vindt steun bij onze fractie en het college is ook positief.  De vraag aan het college is dan ook: op welke manier gaat het college dit verder stimuleren en faciliteren?