12 september 2018

Gemeenteraad moet kleur bekennen voor Pepergasthuis

De gemeente Groningen moet alles uit de kast halen om het Pepergasthuis als wooncomplex voor mensen met lage inkomens te behouden. ‘Wij vragen de andere partijen in de raad om kleur te bekennen. Wil je ook een ongedeelde stad voor arm en rijk? Laat je dan horen voor het Pepergasthuis!, zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Als we niks doen, dan zal Groningen steeds meer een stad worden voor mensen met geld, zo vreest Van der Laan. ‘Niets mis met mensen met geld, maar wij vinden dat ook mensen met midden en lage inkomens hier een plekje moeten kunnen vinden. En niet alleen aan de randen van de stad, ook in de binnenstad en populaire randwijken.’

Verantwoordelijkheid!
Politici zouden zich de vraag moeten stellen: in welke stad willen we leven? In een stad waarin mensen met lage inkomens worden verdrongen naar de randen van de stad en omliggende gemeenten? Of een stad waarin we rijk en arm wèl samenleven? Wil je dat laatste, dan kun je niet gewoon achteroverleunen, want de markt doet gewoon zijn werk. Daarom vragen wij onze collega-raadsleden zich uit te spreken. Ben je voor een ongedeelde stad? Laat je dan horen en spreek je uit voor behoud van betaalbare huur in het Pepergasthuis.’

De PvdA-fractie stelde eerder al schriftelijke vragen over dit onderwerp. Inmiddels is het Stadsbestuur al in gesprek met de verkopende partij, woningcorporatie Lefier. Brede steun vanuit de gemeenteraad helpt om de druk op te voeren, denkt Van der Laan. ‘We moeten als samenleving duidelijk laten horen dat we dit niet willen. Niet voor het Pepergasthuis. Niet voor andere monumenten die in de toekomst dreigen te worden verkocht.’

Groei voor iedereen!
Groningen groeit. De stad is populair en trekt steeds meer mensen aan. Dat is prachtig, maar er is ook keerzijde. Voor mensen met midden en lage inkomens wordt het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. De PvdA strijdt voor goed en betaalbaar wonen voor alle Stadjers. Voor een ongedeelde stad, waar plek is voor arm en rijk. Wij noemen dat Zeker zijn – van betaalbaar wonen in het Pepergasthuis.