3 februari 2018

Groningen moet van het gas af

Maar het moet voor een laag en modaal inkomen wel betaalbaar blijven. Wat moet hierover in ons verkiezingsprogram komen?

Het geothermie project is mislukt, maar we moeten wel verder, hoe doen we dat?

♦ Hoe benutten we verloren warmte van bedrijven, datacenters, het riool enz?
♦ Moeten en kunnen we warmte bewaren voor de tijd wanneer we het nodig hebben?
♦ Wie moet de regie hebben van de grote omslag?
♦ Hoe financieren we de langjarige investeringen zodat het voor iedereen betaalbaar en beter wordt?
♦ Wat moet er veranderen aan de planning van de gemeente?

Deze vragen leggen we voor aan deskundigen en belangstellenden.

Uit het arsenaal aan deskundigen waarover de PvdA beschikt, hebben we de eerste man van het Warmtenet van Den Haag, Henk Heijkers, als eerste inleider. Dick Takkebos van Warmtestad zal op hem reageren. Met alle aanwezigen spreken we dan door over de mogelijkheden en kansen en hoe we de obstakels uit de weg ruimen.

Aan het einde van de avond zal PvdA wethouder Roeland van der Schaaf, gedachten opperen over wat er in de komende jaren in de gemeente moet gebeuren om van het gas af te komen, waarbij de kwaliteit van wonen en de betaalbaarheid voor iedereen haalbaar is en blijft.

U bent welkom om hierover mee te denken.
Wanneer:   Donderdag 15 februari 2018
Waar:         Ons Pand Haddingestraat 10  Groningen
Tijd:            19:30 tot 21:30 uur

PvdA werkgroep VROEM
Sjak Rijploeg