17 september 2020

Groningen schiet weinig op met miljoenennota

Heeft het kabinet enig idee wat er in Groningen speelt? Groninger PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff heeft zijn twijfels. ‘Het kabinet moet veel meer oog hebben voor de problemen en de kracht van gemeenten. Die 2 miljard fiscale voordelen voor bedrijven kunnen we hier goed gebruiken voor een fatsoenlijke financiering van gemeenten, meer betaalbare woningen en een betere beloning van werknemers in de publieke sector.’

Te weinig betaalbare woningen
‘Natuurlijk zijn niet alle plannen slecht. Bovendien is regeren in deze tijd niet makkelijk en ongetwijfeld doet het kabinet haar best, maar gelet op de noden in de samenleving schiet de miljoenennota echt tekort’, zo betoogt Bushoff.

Het kabinet doet te weinig voor betaalbaar wonen. De publieke sector, traditioneel sterk vertegenwoordigd in Groningen, en gemeenten zien zich afgescheept met incidenteel geld. Als voorbeeld van verkeerde keuzes noemt Bushoff de verhuurdersheffing. Die gaat omlaag, maar moet wat hem betreft met 2 miljard helemaal worden afgeschaft. ‘Dat kan als je de 2 miljard aan fiscale voordelen voor grote bedrijven schrapt. De gemeente en corporaties kunnen dan zorgen voor veel meer nieuwe betaalbare woningen in Stad. Daar hebben Groningers tenminste echt iets aan.’

Inkomens blijven achter
Ook op het gebied van werk en inkomen komen Groningers er niet goed vanaf. Bushoff: ‘Door corona staan veel banen op de tocht. Daar komt bij dat er in het Noorden al 20.000 banen verloren gaan als de gaswinning eindigt. Er moet niet alleen een plan voor baan behoud komen, maar ook de benodigde financiering. Zien we niets van terug.’

Bovendien zijn in Groningen relatief veel mensen werkzaam in het onderwijs en in de zorg. De publieke sector krijgt er incidenteel wat geld bij maar daarmee lossen we het tekort aan leraren en verpleegkundigen niet op, zo stelt Bushoff. ‘Ook doet het geen recht aan het belangrijke werk dat zij doen. Een herwaardering van de publieke sector met structureel meer geld is nodig.’

Bedrijven gered, gemeenten failliet
Dat geldt ook voor gemeenten. Die krijgen incidenteel geld voor gemaakte coronakosten. Maar de gemeenten stond het water al aan de lippen. Zij hebben structureel meer financiering nodig.

Met deze begroting zijn grote bedrijven gered, maar gaan gemeenten straks failliet, aldus Bushoff. ‘Het kabinet rommelt wat in de marge en gaat door op ingeslagen weg die juist de samenleving zo kwetsbaar heeft gemaakt. Als er een tijd is om te kappen met de uitwassen van het kapitalisme is het nu. Pak regie bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. Investeer structureel fors meer in betaalbaar wonen, gemeenten en de publieke sector.’

Perspectief
Voor de nieuwe kabinetsplannen is steun nodig van de oppositie, dat biedt nog perspectief voor Groningen, zo hoopt Bushoff.