Groningse raadsfracties in de bres voor toekomst bevrijdingsfestival

11 mei 2022

In de toekomst betalen voor een bevrijdingsfestival? Nu de festivals in heel Nederland in financieel zwaar weer zitten, rekende de Groningse editie voor het eerst 5,91 entreegeld. Onwenselijk vinden verschillende Tweede Kamerleden en de Groningse PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. Onder zijn aanvoering deed vrijwel de voltallige Groningse gemeenteraad een voorstel om het Groningse bevrijdingsfestival weer in ere te herstellen. 

Eindelijk mocht het weer, Bevrijdingsdag werd na twee jaar weer groots gevierd door heel Nederland. Zo ook in Groningen, waar mensen weer van het Bevrijdingsfestival in het stadspark konden genieten. De sfeer zat er goed, maar er werd wel in tegenstelling tot andere bevrijdingsfestivals in Nederland voor het eerst 5,91 euro entree gevraagd aan de bezoekers in Groningen. Daarnaast waren bijzonder gewaardeerde podia verdwenen, waardoor er uiteindelijk maar 43 duizend bezoekers samen op het festival de vrijheid vierde waar dat er voorheen weleens 135.000 waren. 

Dat het festival dit jaar een entreeprijs vroeg kwam onder meer door de financiële tekorten, waarmee bevrijdingsfestivals in heel Nederland momenteel te maken hebben. Toch mag dat niet leiden tot exclusieve bevrijdingsfestivals met een toegangsprijs vinden veel politici. De Groningse gemeenteraadsfracties komen daarom in actie. “De kracht van het bevrijdingsfestival is juist dat iedereen, hoe verschillend ook, daar samen komt om de vrijheid te vieren en te genieten van een diversiteit aan kunst en cultuur. Aan die vrijheid hoort geen prijskaartje te hangen”, aldus PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. 

Het kabinet gaat binnenkort in gesprek met het Comité 4 en 5 mei over de financiële toekomst van de bevrijdingsfestivals. De Groningse partijen riepen het gemeentebestuur daarom deze woensdag op om samen met de organisatie, het Rijk, de provincie en andere gemeenten te zoeken naar financieringsmogelijkheden om het Bevrijdingsfestival in de toekomst weer vrij toegankelijk te maken voor iedereen in Groningen en dat zo te houden in heel Nederland. Bovendien vroegen ze om de toiletten gratis te maken en gewaardeerde podia weer een plek te geven in het aanbod om zo de charme en ziel weer terug te brengen in het bevrijdingsfestival. De motie werd unaniem aangenomen in de Groningse gemeenteraad.