24 maart 2018

Het Duurzaamheidsgesprek

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert meerdere bijeenkomsten rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma van de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018.

Iedereen is welkom bij de vierde bijeenkomst, het Duurzaamheidsgesprek op donderdag 5 april aanstaande in het Buurhoes, Gaykingastraat 17 in Ten Boer! De bijeenkomst begint om 19:30 uur, de deuren zijn open vanaf 19:00 uur.

Tijdens het eerste gedeelte spreken we over de lokale economie en duurzaamheid. Tijdens het tweede gedeelte van deze bijeenkomst in Ten Boer spreken we over gaswinning en andere lokale thema’s. Het doel is om input op te halen over deze onderwerpen in de nieuw te vormen gemeente Groningen. Hoe zorgen we ervoor dat we met z’n allen onze samenleving verduurzamen? Hoe komen we van het gas af? Wat kunnen lokale initiatieven hierin betekenen? Wat speelt er in de dorpen en wijken?

De informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de herindelingsverkiezingen van november 2018 te Groningen. Naast het uitnodigen van jou als lid, vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond.

We waarderen je input enorm en hopen je dan ook op 5 april te zien. Mocht je verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande deze bijeenkomst kun je bij ons terecht.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
de Verkiezingsprogrammacommissie

Rik, Rico, Reinier, Anje en Julian
verkiezingsprogramma@pvdagroningen.nl