In memoriam Bert Katerberg

16 december 2019

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat Bert Katerberg is overleden. Hij was al langere tijd ziek, genoot nog van het leven, maar voelde dat alles eindig is. In de woorden van zijn vrouw Aly: “Het is goed zo, maar het doet verschrikkelijk veel pijn.” En zo is het.

Het weerhield hem er niet van zich actief te blijven inzetten voor zijn Partij van de Arbeid.

Zijn Partij, waarbinnen hij in de loop der jaren op vele vlakken actief is geweest. Binnen de afdeling, binnen het gewest. Brandjes blussen, eenheid zoeken en hij zal vast ook af en toe de confrontatie niet uit de weg zijn gegaan. Altijd vanuit zijn overtuiging, zijn rode inborst, wat hij op de zijn kenmerkende manier dan ook uitte.

De afgelopen jaren was Bert beheerder van Ons Pand. Een functie, die hij -net zoals de vele andere taken binnen de partij- met volle overgave vervulde. Hij zorgde ervoor dat alles goed geregeld was. Hij laveerde met ogenschijnlijk gemak tussen afdelingsbestuur, pandbestuur, gewest en de JS. Hij droeg zorg voor het voorraadbeheer, de tafelschikking, versnaperingen, het onderhoud, de (ver)binding. Hij regelde de nodige vrijwilligers, liet een ieder in zijn waarde, waardoor iedereen optimaal kon functioneren. Iedereen voelde zich thuis in Ons Pand, dankzij Bert.

Enige eigenwijsheid dan wel realiteitszin was Bert ook niet geheel vreemd. Op de vraag of er afspraken zijn over overnachtingen in Ons Pand (wat zeker ook van hem niet mocht!) sprak hij: “Nee, die zijn er niet, maar het zal vast vaker gebeuren.”

Bedankt Bert. We gaan je missen.

Bestuur PvdA Groningen