In Memoriam

25 november 2021

Een verdrietig bericht van Theo Sieling en Anje Toxopeus uit Haren: we verliezen in één week tijd twee kernleden van onze afdeling.

In Memoriam Betty Sinnema-Korenhoff
Op 20 november is op 73 jarige leeftijd Betty Sinnema overleden.
Betty was van 1990 tot 2006 raadslid voor de PvdA in Haren, waarvan zeven jaar fractievoorzitter (1994-2001). Zij bracht de PvdA Haren naar de sociale media. Ze ontwikkelde de website en was webmaster tot en met 2018. Ze plaatste facebookberichten vanuit de afdeling. Ook mensen van andere partijen en lokale journalisten gingen naar de “website van Betty” voor de laatste politieke nieuwtjes.
Haar huis stond altijd open voor mensen en de partij. Vele vergaderingen van de groepen waar ze lid van was vonden bij haar thuis plaats : Rooie Vrouwen, Politieke Werkgroep, ombudsteam, campagneteam, tot aan het laatste afdelingsbestuur voor de herindeling in 2019. Ze was toen secretaris.
Betty was de hartelijkheid zelve, maar een felle volksvertegenwoordiger als het om sociale kwesties ging. Wij denken met veel genegenheid en respect terug aan Betty en zullen haar erg missen.

In Memoriam Piekie Siersema-Smit
Op 13 november is op 82 jarige leeftijd Piekie Siersema overleden.
Piekie was vanaf haar jeugd al lid van de rode beweging en kon boeiend vertellen over bv de AJC, het NIVON, zingen en volksdansen op de 1 mei-vieringen van vroeger. Ze bleef haar hele leven trouw en loyaal aan de sociaal-democratie en actief in de PvdA-afdeling.
Zo zat ze in de Rooie Vrouwengroep die in de 80-er jaren een sterke lobby voerden richting gemeente. Ze formeerden een brede emancipatiewerkgroep, regelden ambtelijke ondersteuning en boden in 1986 de eerste emancipatienota Haren aan aan het college van B&W.
Piekie was raadslid voor de PvdA van 1986 tot 1990. Meerdere malen was ze bestuurslid van de afdeling. Tot op het laatst bleef ze betrokken bij haar omgeving en bij de partij.
We zullen haar als persoon en haar inbreng zeer missen.