Kabinet, mag Groningen ook meedoen met de polonaise?

18 september 2019

Het kabinet swingt de polonaise, maar voor Groningen is de nieuwe begroting een treurmars. Er komt nauwelijks geld bij voor de gemeente, die eerder al financieel werd uitgeknepen. ‘Rutte dwingt ons te bezuinigen alsof er een zware crisis is, terwijl het Rijk geld zat heeft’, zegt Groninger fractievoorzitter Julian Bushoff. ‘Groningers gaan dit merken!’

Het kabinet geeft geen gehoor aan de noodoproep van de VNG. Er komt nauwelijks extra geld bij voor gemeenten. ‘Bij lange na niet voldoende om de tekorten in de jeugdzorg en Wmo en in ons geval op uitkeringen weg te werken’, zegt PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. ‘Waar het kabinet de polonaise swingt en verkondigt dat iedereen erop vooruit gaat, kunnen gemeenten rekenen op een treurmars. Zij worden gedwongen stevig te bezuinigen. Dit gaat mensen pijn doen. Kunnen gemeenten straks nog wel goede hulp en ondersteuning bieden? Kunnen zwembaden en bibliotheken open blijven? Zeg het maar.’

Werk mee, niet tegen!
Alleen daarom al pakt Prinsjesdag slecht uit voor Groningen. Maar de Rijkbegroting bevat meer slecht nieuws. Bushoff: ‘Zo wordt de onderwijscrisis niet opgelost, want er komt geen extra geld om het nijpende tekort aan leraren en de torenhoge werkdruk op scholen aan te pakken. Ook op de wooncrisis heeft het kabinet geen goed antwoord. Er wordt veel te weinig geld uitgetrokken voor betaalbare woningen voor midden en lagere inkomens.’

Dit zijn landelijk problemen, waarmee ook Groningen te kampen heeft. ‘Wij doen er hier alles aan om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een betaalbare woning is. Dat is niet altijd gemakkelijk’, legt Bushoff uit. ‘Het Rijk laat ons nu echt in de steek. Dat gebeurt ook op andere vlakken. De Rijksplannen gaan ten koste van goede hulp aan kinderen en ouderen in onze gemeente. Armoede wordt ook niet aangepakt. Wij willen dat Groningen van iedereen is, maar dat wordt ons zo wel moeilijk gemaakt. Het is om bijna moedeloos van te worden.’

Help mensen vooruit!
De tegenbegroting van de linkse partijen bevat wel extra geld voor gemeenten. 700 miljoen voor het tegengaan van armoede, dakloosheid en de tekorten in de (jeugd)zorg! Natuurlijk weet Bushoff ook dat de kans klein is dat de tegenbegroting wordt overgenomen. Maar toch hoopt hij dat het kabinet een aantal voorstellen serieus neemt. ‘Dan help je gemeenten en help je mensen echt vooruit’, besluit de Groninger fractievoorzitter.