Kennisnetwerk PvdA Groningen

24 januari 2020

Afgelopen december heeft het bestuur het werkplan voor 2020 gepresenteerd. Een onderdeel hierin is het vormgeven van een ‘kennisnetwerk’. Voor dit kennisnetwerk worden alle leden van de afdeling Groningen uitgenodigd.

Het doel is dat leden van de afdeling laagdrempeliger kunnen aansluiten bij werkgroepen of nieuw te vormen projectgroepen rond een bepaald thema.

Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we met elkaar een aantal bestaande en nieuwe projecten bespreken en een agenda opzetten voor het komende jaar. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling dat leden ook nieuwe thema’s kunnen agenderen. Op deze manier willen we meer betrokkenheid van (nieuwe) jonge leden bewerkstelligen en de bestaande kennis binnen de afdeling nog meer aanspreken. Er zal elk kwartaal een bijeenkomst zijn van het kennisnetwerk.

Bijeenkomst Kennisnetwerk PvdA afdeling Groningen
Datum: 27 februari
Tijd:      20:00
Plaats:  Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen