12 juli 2018

Meer doen aan begeleiding naar werk

Carine Bloemhoff

Terwijl de werkgelegenheid hard groeit, blijft het aantal Stadjers met een bijstandsuitkering steken op 10.000. Tijd voor actie, vindt de gemeenteraad. Een meerderheid steunde daarom gisteravond een voorstel van PvdA en GroenLinks om meer te doen aan begeleiding naar werk.

4100 nieuwe banen in Stad, alleen al in 2017. Werkgevers in de zorg, bouw en techniek staan alweer te springen om mensen. Tegelijk blijft het aantal mensen in de bijstand al jaren nagenoeg gelijk. Er is wel doorstroming, maar te weinig: zo’n 1000 per jaar.

Iedereen verdient werk
De PvdA en GroenLinks vinden dat iedereen een reële kans op werk verdient. ‘Nu het goed gaat met de economie, is het niet meer dan logisch om ook te investeren in mensen die langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering’, zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff. ‘Te veel Groningers willen heel graag, maar komen door hun te grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan de slag.’

Zo’n 3000 van hen moeten op termijn weer aan het werk kunnen, zo heeft de gemeente eerder becijferd, mist zij goed worden begeleid. Dat betekent maatwerk. Hiervoor is nu te weinig capaciteit bij de gemeente. Er is dringend extra inzet nodig.

Let op 50-plus!
‘Wij vragen het stadsbestuur te onderzoeken welke extra inzet precies nodig is om de komende jaren meer mensen van bijstand naar een baan te begeleiden’, legt GroenLinks-raadslid Glimina Chakor uit. ‘Ook moet er een ambitieuze streefnorm komen, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de groep 50-plussers. Het Stadsbestuur gaat ons hierover in het najaar informeren.’