22 september 2020

Na jaren doorbraak: ruimere kwijtschelding afvalstoffenheffing

Wat decennia lang niet lukte, kregen twee jonge raadsleden van PvdA en GroenLinks wel voor elkaar: de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt flink verruimd. Zeker 1150 Groninger minima-huishoudens gaan er tot 190 euro per jaar op vooruit.

In de nachtelijke raadsvergadering over het nieuwe afvalbeleid, bijna twee weken geleden, leek het maar over één ding te gaan: wel of geen Diftar in de nieuwe gemeente Groningen. Daardoor raakte de doorbraak die de jonge raadsleden Jasper Been (GroenLinks) en Julian Bushoff (PvdA) bewerkstelligden helemaal ondergesneeuwd. Namelijk dat de gemeenteraad in lijn met hun eerdere voorstel voor een ruimere kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima stemde.

Langgekoesterde wens
De linkse partijen in de Groningse gemeenteraad proberen al jaren de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te verruimen, weet Julian Bushoff, maar er was altijd wel een reden waarom het niet lukte. ‘Toen Jasper en ik 2 jaar geleden in de gemeenteraad kwamen, hebben we ons voorgenomen om het gewoon te doen en door te pakken. Dat het nu eindelijk gelukt is, is leuk voor ons, maar het gaat natuurlijk om de Groningers die dit extraatje keihard kunnen gebruiken.’

In de voormalige gemeente Groningen kregen minima de eerste 5 jaar gedeeltelijke en daarna volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Voortaan volgt al na 3 jaar volledige kwijtschelding. Dit betekent een verlaging van de vaste lasten voor 1150 huishoudens tot wel 190 euro per jaar.

En dat is hard nodig, zegt Jasper Been. ‘Al jaren neemt de langdurige armoede in Groningen toe, terwijl de vermogens- en inkomensongelijkheid relatief hoog zijn. De verruiming van de kwijtschelding is daarom een rechtvaardige manier om echt een verschil te maken voor mensen die het niet breed hebben.’

Helpende hand
In de discussie over het nieuwe Groninger afvalbeleid stonden coalitiepartijen GroenLinks en PvdA lijnrecht tegenover elkaar. ‘De partijen denken verschillend over de manier waarop de gemeente het beste afval kan inzamelen en verwerken, maar zij vinden elkaar in de overtuiging dat huishoudens die het niet breed hebben geholpen moeten worden’, aldus Been. ‘Zo zie je maar dat samenwerken loont’, besluit Bushoff.