16 april 2018

Nieuwe scholen in strijd tegen kansenongelijkheid

Carine Bloemhoff

De tweedeling in het Nederlandse basisonderwijs groeide de afgelopen 20 jaar het hardst in Groningen. De PvdA wil actie. ‘Met nieuwe scholen en het beste onderwijs kunnen we ouders verleiden om te kiezen voor de buurtschool’, zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

‘Vanzelfsprekend’, zegt Bloemhoff, ‘ouders moeten zelf een school voor hun kinderen kunnen kiezen. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de nadelen van deze vrije keuze. Kinderen van hoogopgeleide ouders en van ouders met hogere inkomens gaan vaak buiten de eigen buurt naar school. Kinderen van laagopgeleide ouders met lage inkomens gaan juist vaak naar de buurtschool. Dat weten we al een tijdje. De gemeenteraad heeft hier met moties al meermaals aandacht voor gevraagd.’

Nieuw is dat deze segregatie, deze tweedeling, de afgelopen 20 jaar nergens in Nederland jaar harder groeide dan in Stad, zo blijkt uit het vorige week verschenen rapport de Staat van het Onderwijs. Dat baart de PvdA grote zorgen. ‘Wij vragen het stadsbestuur wat zij hieraan gaat doen’, legt de fractievoorzitter uit. ‘Wij vinden in ieder geval dat de gemeente in het onderwijsbeleid top-1-prioriteit moet geven aan het bestrijden van deze tweedeling en kansenongelijkheid.’

Daar is overigens al een voorzichtig begin mee gemaakt. De PvdA heeft zich hard gemaakt voor kinderopvang voor alle peuters, of de ouders nu werken of niet, en voor brugfunctionarissen op scholen, die bij opvoeding en sociale problemen ondersteunen. ‘We verwachten dat dit effect heeft, maar daar gaan we niet op wachten’, aldus Bloemhoff. ‘We moeten nu doorpakken.’

Oosterparkwijk als voorbeeld
De fractievoorzitter ziet nieuwbouw en samenvoeging van bestaande scholen bijvoorbeeld als oplossing. ‘Kijk naar de nieuwe school in de Oosterparkwijk, waarbij kinderen van de Borgmanschool en Siebe Jan Boumaschool samen les krijgen. Investeer ook in vernieuwende onderwijsconcepten. En doe dit bij voorkeur in de wijken waar de scheiding het grootst is. Door daar de beste scholen met het beste onderwijs neer te zetten, verleiden we ouders om te kiezen voor de school in de eigen wijk.’