18 juli 2018

Nieuwe stap in aanpak slechte verhuurder

Onze wethouder Roeland van der Schaaf presenteerde vandaag een nieuwe en harde aanpak van malafide verhuurders. De PvdA-fractie is natuurlijk voor. Wij maken ons al tijden hard voor goede woonomstandigheden voor huurders. Zo ging de raad al akkoord met twee plannen van ons raadslid Maarten van der Laan: voor Aanpak van Woonoverlast en voor een Huurders Steunpunt.

Verhuurders van kamers of appartementen aan studenten in Groningen hebben daarvoor vanaf 1 januari 2019 een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Met dit nieuwe instrument wil de gemeente de strijd tegen wanpraktijken door kamerverhuurders en bemiddelingsbureau’s intensiveren. De vergunning kan namelijk worden ingetrokken bij slecht gedrag, zoals bedreiging en intimidatie. Het college stelt de raad voor de vergunning vanaf volgend jaar op te nemen in de APV. Groningen is de eerste gemeente in Nederland die op deze manier goed verhuurderschap wil stimuleren en wanpraktijken wil aanpakken.

Onacceptabel
Net als veel andere steden zijn er in Groningen teveel meldingen van intimidatie en bedreiging van studenten door verhuurders en het ten onrechte vragen van hoge bemiddelingskosten door bureau’s. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘De vergunningplicht betekent dat wie zich gedraagt als ‘slecht verhuurder’ of als ‘slecht bemiddelaar’, zijn vergunning in het uiterste geval kan kwijtraken en niet meer mag verhuren of optreden als bemiddelaar. Het gedrag van een beperkte groep verhuurders is onacceptabel, ze zorgen voor een negatief beeld over alle verhuurders. Studenten die door intrekken van de vergunning van hun huisbaas hun woonruimte kwijtraken, helpen we bij het vinden van een nieuwe plek.’

Voor verhuurders en bemiddelaars
De nieuwe vergunning wordt per adres afgegeven. Huidige kamerverhuurders met een onttrekkingsvergunning krijgen de nieuwe vergunning automatisch. Kamerverhuurders die nog geen vergunning hebben maar wel kamers verhuren in bijvoorbeeld een oud kantoor -of schoolgebouw dienen vanaf 1 januari 2019 te beschikken over een vergunning en moeten deze vergunning aanvragen. En dus ook bemiddelingsbureaus die in deze situaties optreden. In de tweede helft worden deze eigenaren en de bureau’s geïnformeerd over de nieuwe vergunning, het verkrijgen en de voorwaarden.

Samenwerking met politie en OM
De nieuwe vergunning is een aanvulling op diverse andere middelen in de strijd tegen wanpraktijken. Eerder werd samen met politie en OM de oproep gedaan om vooral aangifte te doen bij geconstateerde wanpraktijken, zoals het in rekening brengen van bemiddelingskosten. Het aangifteproces bij de politie werd hiervoor aangescherpt. Ook laat de gemeente regelmatig een Bibob-toets doen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen, zodat vergunningen kunnen worden geweigerd of ingetrokken als blijkt dat de vergunningaanvrager niet integer is. Deze Bibob-toets wordt ook ingezet bij de nieuwe vergunningen voor verhuurders en bemiddelaars.