8 augustus 2018

Pilot met Groene Bestrating in drie Stadswijken

Groene Bestrating voor een klimaatbestendige, mooie en gezonde Stad. PvdA en PvdD omarmen het idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert en willen
een pilot in de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt.

Borchert bracht zijn idee vorig jaar in bij de Open Raad, waar alle Stadjers goede voorstellen kunnen doen voor hun stad. Maarten van der Laan (PvdA) en Jacky van Geffen (PvdD) helpen inmiddels mee om de duurzame wens werkelijkheid te maken. In een initiatiefvoorstel vragen zij de raad om akkoord te gaan met een groene tegelproef in de drie wijken. ‘Bij positief resultaat willen we snel kunnen uitbreiden naar andere wijken, dorpen en de binnenstad’, zegt Van der Laan.

Meters maken
Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en
klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Deze komen in verschillende soorten en
maten, maar om kosten te drukken en snel meters te maken willen PvdD en PvdA de
maten van de huidige bestrating aanhouden. Van Geffen: ‘Zo kunnen we het makkelijk
inpassen in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en
fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden.’

De voordelen van Groene Bestrating zijn legio. Het maakt wijken aantrekkelijker en
gezonder. ‘Mensen voelen zich beter wanneer er meer groen in hun leefomgeving is’,
weet Van Geffen. ‘Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het
vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot.’

Minder steen
Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Met Groene Bestrating
maken PvdA en PvdD Groningen klimaatbestendiger. ‘Er zijn steeds vaker perioden met
hevige regenbuien en perioden met extreme droogte’, legt van der Laan uit. ‘Met Groene
Bestrating stroomt het water makkelijker weg en neemt de kans op overstromingen af.
Groen brengt ook verkoeling wanneer de temperaturen, zoals nu, hoog oplopen.’

Hoewel de pilot in Schildersbuurt, Selwerd en Noorderplantsoenbuurt moet starten,
zien de initiatiefnemers kansen in meer wijken. ‘Vooral in de mooie, oude maar ook wat
stenige schilwijken en de binnenstad’, zegt Van der Laan. ‘Ingrijpende maatregelen zijn
hier niet mogelijk; Groene Bestrating kan wel gemakkelijk worden ingepast.’

Bewoners, kom op!
Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Van der Laan: ‘We streven er naar
om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen
we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’