21 november 2014

Politieke Scholing

De PvdA afdeling Groningen heeft een Politiek Scholingsprogramma samengesteld. Ook PvdA leden vanuit de provincie Groningen en Drenthe kunnen zich hiervoor opgeven. Het gaat om op zichzelf staande bijeenkomsten op basis van een thema en anderzijds uit een cursus Gemeente Financiën.

Bij voldoende belangstelling wordt het scholingsprogramma binnenkort in Groningen gestart.

Meer informatie vindt u via de menuoptie Scholing. Ook daar een link naar het antwoordformulier om uw belangstelling voor een van de onderdelen aan te geven.

Organisatie van dit scholingsaanbod:
Pandgroep