4 juli 2018

PvdA bouwt verder aan de Eerlijke Stad

Groningen krijgt een Gemengd Bouwen Toets. De gemeente neemt ons voorstel daartoe over. ‘We moeten niet de markt laten bepalen wat er wordt gebouwd, maar actief sturen’, legt raadslid Maarten van der Laan uit.

 

Die sturing is nodig om Stad ook in de toekomst voor iedereen bewoonbaar te houden. ‘Er is krapte op de woningmarkt en een tekort aan sociale en middeldure huur en aan goedkope koop’, weet Van der Laan. ‘Daar moet je als gemeente dus op sturen. Zo’n Gemengd Bouwen Toets is daarvoor een mooi instrument.’

Deze draagt bij aan het streven van de PvdA naar een ongedeelde stad, zonder tweedeling. ‘Voor deze Eerlijke Stad is een gemengd woningbouwprogramma noodzakelijk. Groningen groeit snel, dus het is nu tijd om in actie te komen’, aldus het raadslid.

Belofte!
Het stadsbestuur heeft al verschillende instrumenten om Gemengd Bouwen te bevorderen. ‘Met variabele grondprijzen maakt de gemeente op haar eigen locaties ruimte voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Bij locaties van derden kan de gemeente planologische instrumenten inzetten om gemengde woonvormen te realiseren. Zo’n Gemengd Bouwen Toets geeft ons een instrument om het college te houden aan haar ambities.’