29 december 2017

PvdA en SP: schuldhulp terug naar de wijken!

Carine Bloemhoff

Waarom komt er geen vervolg op het experiment met medewerkers van GKB en sociale dienst in de wijken? PvdA en SP trekken aan de bel. ‘Stadjers met financiële zorgen moeten gewoon terecht kunnen bij de Wij-teams’, aldus SP-raadslid Wim Koks. ‘De beste hulp is hulp dichtbij’, vervolgt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

De WIJ-teams zijn dé plek waar wijkbewoners terecht kunnen voor allerlei ondersteuning. Veruit de meeste vragen daar hebben te maken met geld. Dat is niet vreemd, als je bedenkt dat veel Stadjers een laag inkomen, uitkering of schulden hebben. ‘De Wij-teams signaleren de problemen en zijn dus het beste in staat tijdig te ondersteunen. Maar dan moeten zij wel worden uitgerust met financiële kennis’, zeggen Bloemhoff en Koks.

De raadsleden verbazen zich erover dat het experiment met GKB- en sociale dienstmedewerkers is beëindigd, zonder dat de gemeenteraad op de hoogte is van de resultaten. Daarom stellen zij schriftelijke vragen. Wordt de raad hier nog over geïnformeerd? En waarom wordt de aanpak niet structureel? Rijmt dit wel met de afspraak om Stadjers dichtbij te helpen? En met de wens voor meer preventie?

Snel en direct
‘Wat ons betreft moet het WIJ-team meteen kunnen beslissen over een aanvraag bijzondere bijstand en advies kunnen verlenen over schuldhulp’, zegt Koks’. ‘Wij horen echter dat de medewerkers voor inkomensondersteuning en schuldhulp uit de wijken worden teruggetrokken, terwijl de problemen niet weg zijn en de gemeente inwoners dichtbij wil ondersteunen. Doe dat dan ook!’, zegt Bloemhoff.