14 mei 2018

Wijkgesprek van de Oranjewijk en Hortusbuurt

De PvdA Groningen brengt donderdag 24 mei een bezoek aan de Oranjebuurt en Hortusbuurt. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken.

Deurtjebellen
Donderdag 24 mei is het hoofdprogramma. Dat begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek
Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in Het Heerenhuis. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam
Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken
De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Canvassen
Donderdag 24 mei
19 – 20 uur
Verschillende plekken in de buurt

Wijkgesprek en Ombudsteam
Donderdag 24 mei
20 uur
Het Heerenhuis
Spilsluizen 9