17 september 2018

PvdA organiseert Wijkgesprek van Lewenborg

De PvdA Groningen brengt maandag 24 september een bezoek aan Lewenborg. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken.

Flyeren
Anderhalve week eerder is de PvdA ook al te vinden in deze buurt. Op zaterdagochtend 22 september flyeren wij namelijk van deur tot deur en ondertussen praten we met bewoners over wat hen bezighoudt.

Deurtjebellen
Maandag 24 september is het hoofdprogramma. Dat begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek
Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in Het Dok. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam
Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken
De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Flyeren
Zaterdag 22 september
11 uur
Verschillende plekken in de buurt

Canvassen
Maandag 24 september
19 – 20 uur
Verschillende plekken in de buurt

Wijkgesprek en Ombudsteam
Maandag 24 september
20 uur
Het Dok
Kajuit 4, 9733 CA Groningen