30 september 2018

PvdA organiseert Wijkgesprek van Paddepoel

De PvdA Groningen brengt maandag 8 oktober een bezoek aan Paddepoel. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken.

Deurtjebellen
Maandag 8 oktober begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek
Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in het Sportcafé van de Vensterschool. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam
Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken
De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Flyeren
Zaterdag 29 september
11 uur
Verschillende plekken in de buurt

Canvassen
Maandag 8 oktober
19 – 20 uur
Verschillende plekken in de buurt

Wijkgesprek en Ombudsteam
Maandag 8 oktober
20 uur
Sportcafé Vensterschool