8 april 2019

PvdA pleit voor herstel, versterking en vooruitgang

In de nieuwe gemeente Groningen speelt de aarsbevingsproblematiek en alles wat daarmee gepaard gaat een grote rol. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad veelvuldig over dit onderwerp gesproken. Lees hieronder de inzet van PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff.

In geouwehoer kun je niet wonen. Al is het nog zulk belangrijk geouwehoer over het bieden van perspectief. Daarom hebben wat de PvdA betreft het herstellen en versterken van huizen prioriteit. Je moet zeker zijn van een veilig en goed huis. Dat is waar iedereen recht op heeft. Dat is de vaste grond onder je voeten die je nodig hebt voor perspectief.

Zowel huizen als het vertrouwen van inwoners in het aardbevingsgebied moeten hersteld en versterkt worden. Het wegnemen van onzekerheid en herstellen van vertrouwen kan de gemeente doen door heldere communicatie en het boeken van resultaten.

Heldere communicatie betekent dat je zegt wat je doet, inwoners betrekt bij te maken keuzes en altijd in gesprek blijft. Naast zeggen wat je doet, moet je ook doen wat je zegt. Resultaat boeken. Daarvoor is het nodig dat de gemeente bevoegdheden en benodigde middelen krijgt. Als PvdA willen wij dat het college stevig regie opeist en neemt in de versterkingsopgave.

Naast het versterken van huizen en herstellen van vertrouwen, verdient ook de psychische gezondheid van onze inwoners in het aardbevingsgebied voldoende aandacht. Inwoners, waaronder kinderen, kampen met psychisch letsel en stress. Door de stress krijgen ze mogelijk ook fysieke klachten zoals slapeloosheid, moeheid en gebrek aan energie. De PvdA vindt dat er aandacht moet zijn voor- en een aanpak van dit probleem. Iedereen moet zorgeloos opgroeien en ouder kunnen worden. Kinderen moeten zeker zijn van een gezonde toekomst.

Om de toekomst vorm te kunnen geven, moet je gezond zijn. Ook heb je een veilig en stevig huis nodig, vaste grond onder je voeten is nodig om vooruit te kunnen komen in het leven. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om perspectief te kunnen bieden. Belangrijke voorwaarden voor de uitvoer van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG biedt een startkapitaal van 1,15 miljard voor de toekomst van Groningen. Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet en er moet nog veel uitgewerkt worden. Wat de PvdA betreft worden het herstellen en versterken van huizen en andere kosten als gevolg van de aardbevingsproblematiek, niet betaald van deze 1,15 miljard. De NAM en het Rijk dienen daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen en ruimhartig met geld over de brug te komen. Het NPG is ervoor bedoeld om het perspectief en de kansen die de stad en het ommeland volop bieden te verzilveren. Tevens vindt de PvdA dat het geld écht ten goede moet komen aan inwoners van het aardbevingsgebied. Na de lasten verdienen zij nu ook de lusten. Zo ziet de PvdA bijvoorbeeld graag dat het geld ten goede komt aan de uitvoer van mooie dorpsvernieuwingsplannen zoals van de dorpstafel in Ten Post.

De herstel- en versterkingsopgave en het Nationaal Programma Groningen vormen een groot en complex dossier. Daarom hebben we als PvdA aangegeven het nodig te vinden dat de gemeenteraad goed in stelling wordt gebracht. Daarom komt er nu een begeleidingscommissie. Dit is een groepje raadsleden die ervoor zorgt dat de gemeenteraad grip krijgt op het gaswinningsdossier.

De komende tijd zullen zij en de gemeenteraad nog veelvuldig komen te spreken over het gaswinningsdossier, het NPG en alles wat daarmee van doen heeft. De PvdA zal zich onverminderd blijven inzetten voor het spoedig herstellen en versterken van huizen en het vertrouwen. Voor het welzijn van onze inwoners en het bieden van een mooi toekomstperspectief.

We kennen allemaal het lied ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Hopelijk komt er nu licht aan het einde van de tunnel. De eerste lichtpuntjes zijn er. Steeds meer bevoegdheden en zeggenschap over benodigde middelen voor gemeenten. De stevige inzet van dit college (o.a. onze wethouder Roeland van der Schaaf). En de mooie plannen zoals die van de dorpstafel in Ten Post. Moedig gaan we voorwaarts kop d’r veur!