30 april 2018

PvdA positief over besluit Tweede Kamer tot herindeling Groningen-Haren-Ten Boer

Carine Bloemhoff

De fractie van de PvdA Haren is positief over het besluit dat de Tweede Kamer heeft genomen tot herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

We vinden het als PvdA belangrijk dat men niet over 1 nacht ijs is gegaan om tot dit besluit te komen: betrokkenheid van inwoners en organisaties via inspraakavonden, bespreking in gemeenteraden en Provinciale Staten, ingediende zienswijzen, bezoek Tweede Kamerleden en een hoorzitting van de vaste Kamercommissie BZK en een uitgebreide bespreking in de Tweede Kamer.

Vooral in Haren was er bij de tegenstanders van herindeling veel bezorgdheid over het behoud van voorzieningen, contacten met de gemeente, aandacht voor de dorpen en behoud van het groene karakter van de gemeente. Het zijn punten die de PvdA ook herkent en waar ze zich voor inzet.

Als sociaaldemocratische partij hechten we grote waarde aan een korte afstand tussen burgers en gemeente, aan een goede service- en dienstverlening, aan moderne voorzieningen in wijken en dorpen, aan behoud van het open landschap en het groen karakter in wijken en dorpen.

Gevolgen van materiële en immateriële aardbevingsschade, het zorgen dat iedereen mee kan doen met onderwijs en werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en een sociaal vangnet voor diegenen die een beroep op zorg en hulpverlening moeten doen: daar blijft de PvdA voor staan en voor strijden.

Wij zijn van mening dat een herindeling de krachten bundelt van de unieke en sterke eigenschappen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en daarmee een antwoord biedt op de vraagstukken die deze gemeenten kennen.

Na het besluit van de Tweede Kamer zal binnenkort de Eerste Kamer hierover besluiten. We hopen , in het belang van onze inwoners, op een spoedige uitspraak.

Fracties PvdA Groningen – Haren –Ten Boer:

Carine Bloemhoff
Lammie Schuiling
Rita Pestman