1 mei 2018

PvdA: Trendbreuk bouw huurwoningen

College realiseert trendbreuk door het bijbouwen van 300 huurwoningen per jaar.

Het is voor de PvdA-fractie goed om te zien dat de mooie woorden van het college nu ook worden omgezet in concrete resultaten. De PvdA-fractie heeft het college de afgelopen periode verzocht om in te zetten op de bouw van meer sociale huurwoningen. Wij vinden namelijk dat Groningen van iedereen is. Iedereen moet kunnen wonen in Groningen, ook wanneer je niet genoeg geld hebt om zelf een huis te kopen.

Afgelopen januari hebben we het college middels onze motie “Bouwen voor de ongedeelde stad” opgeroepen om plannen te maken voor de periode 2018 tot en met 2023. Het college is samen met de woningbouwcorporaties aan de slag gegaan. Met het actieplan zet het college nu in op een toevoeging van 300 sociale huurwoningen per jaar. Een geweldig resultaat. We realiseren hiermee een omslag ten opzichte van de afgelopen jaren, waarbij de voorraad sociale huurwoningen alleen maar is gekrompen door de financiële crisis en het kabinetsbeleid.

Het college realiseert hiermee een trendbreuk. Steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn er niet in geslaagd de daling van het aantal betaalbare huurwoningen tegen te gaan. Rotterdam verlaagt zelfs het aantal sociale huurwoningen door sloop en verkoop. Waar andere grote steden worstelen met het toegankelijk houden van de woningmarkt, laat Groningen zien hoe het wel moet door fors in te zetten op de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Alleen al in 2017 zijn er 300 sociale huurwoningen bijgekomen.

Bouwen, Bouwen en nog meer bouwen is wat ons de komende tijd te doen staat. Dit actieplan sociale huur levert hierbij een belangrijke bijdrage. De totale opgave is natuurlijk groter en breder. Groningen is een stad voor iedereen. Heel veel jongeren komen naar ons toe om te studeren. We moeten ervoor zorgen dat er ook na hun studie ook een plek voor hen is om een gezin te stichten en dus wat groter hier in de stad te wonen. Met name de sectoren van de middeldure huur en goedkope koop zijn in onze stad traditioneel onderontwikkeld. Dit vraagt om aandacht en investeringen vanuit de gemeente. Er is dus nog genoeg te doen voor het stadsbestuur de komende tijd. De PvdA-fractie wil door blijven bouwen voor de ongedeelde stad.

Maarten van der Laan
PvdA Raadsfractie Groningen