8 april 2019

PvdA uit zorgen over toekomst Groningen Airport Eelde

Het is nog maar 2 jaar geleden dat de gemeente Groningen de nieuwe vliegveldkoers voor 6 miljoen euro steunde. Inmiddels is er weer gedoe. De PvdA wil daarom woensdag, tijdens de commissie Werk en Inkomen, van het gemeentebestuur horen wat nu stand van zaken is. Wat resteert van dit investeringsplan? Hoeveel geld is reeds uitgegeven? En kan de gemeente nog vrij beschikken over het restant?

PvdA-Raadslid Jan Pieter Loopstra wil, na het mislukken van de hubs (overstapplaats) naar onder andere Kopenhagen, weten hoe het staat met de toekomstplannen voor Groningen Airport Eelde (GAE). ‘Welke alternatieven zijn er nog over en hoe denkt het gemeentebestuur hierover? En hoe staat het met de prominente rol die het bedrijfsleven zou spelen?’

Gaan de aandelen nog van de hand?
De gemeente Groningen heeft met 6 miljoen euro voor de komende 10 jaar in ieder geval ruimschoots aan haar verplichtingen voldaan, benadrukt het PvdA-raadslid. ‘De gemeente is niet opgericht om een vliegveld in de lucht te houden. De huidige bijdrage is voldoende. Als het noorden een luchthaven wil, moet het hele noorden daar maar voor betalen. Ook het bedrijfsleven. Wij zijn blij dat projectontwikkelaar Harm Post probeert bedrijven hiervoor te enthousiasmeren. ’

De gemeenteraad besloot twee jaar geleden ook dat Groningen afstand moet doen van haar vliegveldaandelen. Tot nog toe is dit niet gelukt. ‘Wat vinden gemeentebestuur hiervan?’, zo vraagt Loopstra zich af. ‘Vergeet niet: mocht GAE failliet gaan, dan komen de schulden voor 26 procent voor rekening van onze gemeente. Daarom willen we weten welke acties het gemeentebestuur afgelopen jaar heeft ondernomen om de aandelen van de hand te doen.’

Op 1 maart zijn alle leden van de Raad van Commissarissen van GAE vertrokken. Inmiddels zijn er twee nieuwe commissarissen benoemd. ‘Wat verwacht gemeentebestuur van hen? Over de voortgang van het vliegveld, de vluchten en de winstgevendheid?’, vraagt Loopstra.

Zeker zijn in Groningen
De PvdA vindt dat iedereen in Stad en Ommeland zeker moet zijn van een goed bestaan in Groningen. Dat betekent dat we werk maken van meer en goed werk. Een vliegveld draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en dus aan meer banen. GAE voorziet ook in de behoefte van veel noordelingen om op een snelle manier naar de zon te vliegen. Om deze twee redenen is de PvdA voorstander van een goed renderend vliegveld in onze regio.