1 oktober 2018

PvdA wil onderzoek naar 10 jaar zelfstandig basisonderwijs

De PvdA wil de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen evalueren. Aanleiding: de bestuurlijke onrust bij scholenkoepel OOG. ‘Wij krijgen signalen dat zeggenschap van ouders en personeel beter kan’, zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

RTV Noord berichtte vrijdag dat er veel klachten zijn over de huidige OOG-bestuursvoorzitter. Daarop volgde een intern onderzoek naar de kwestie en besloot de Raad van Toezicht een interim-bestuurder aan te stellen. Ook de PvdA krijgt al geruime tijd signalen dat het rommelt. Het zou vooral schorten aan zeggenschap van ouders, leerkrachten en overig personeel. Een ernstige zaak.

Het openbaar onderwijs werd 10 jaar geleden verzelfstandigd. ‘Het was de bedoeling dat de leerkrachten en ouders op de scholen zelf meer te zeggen zouden krijgen en de besturing beter zou worden. Wij vragen ons af of deze doelen wel bereikt zijn, zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan . ‘OOG is verantwoordelijk voor goed openbaar onderwijs voor alle kinderen. Leerkrachten, kinderen en ouders hebben geen baat bij intern gedoe, wel bij een goede school. Juist in deze tijd met lerarentekorten, scholen die opgeknapt moeten worden en toenemende tweedeling in het onderwijs.’

Hoe kan het beter?
De huidige perikelen en een decennium verzelfstandiging zijn voor de PvdA aanleiding om het stadsbestuur te vragen het functioneren van OOG te evalueren. ‘In hoeverre wordt aan de doelen van de verzelfstandiging voldaan? En hoe kan het de komende jaren beter? Dat moet wat ons betreft worden onderzocht’, aldus Bloemhoff.

De PvdA strijdt voor goed onderwijs voor alle inwoners van onze gemeente. Minder tweedeling, meer gelijke kansen. PvdA: Zeker zijn – van een goede school in de buurt.