13 juni 2018

PvdA-woordvoering voorkeursvariant Oosterhamrikzone

Hier kunt u de woordvoering lezen van PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs over de voorkeursvariant Oosterhamrikzone.

 

De PvdA heeft steeds aangegeven geen carte blanche te geven voor het openstellen van de OHZ voor het autoverkeer. Wij vinden het redelijk te veronderstellen dat de maatregel een groot oplossend vermogen heeft voor de verkeersopstoppingen aan de Petrus Campersingel en andere delen van de Oosterparkwijk en omgeving Damsterdiep.

Wij constateren echter ook dat het overtuigende bewijs nog niet echt geleverd is en we constateren ook dat zonder dat overtuigende verhaal een breed draagvlak voor de maatregel moeilijk ontstaat. WIJ VRAGEN HET COLLEGE NADRUKKELIJK OM EEN NADER EN HELDER ONDERZOEK TE LATEN VERRICHTEN OVER DE EFFECTEN VAN DE MAATREGEL.

Voor ons staat vast dat we met de voorliggende voorstellen geen onomkeerbaar besluit nemen. We zwemmen nu dus niet in een fuik.
Wel kunnen we ermee instemmen dat ALS we verder willen met het open stellen van de OHZ voor auto’s, de splitsing variant de beste variant is om verder uit te werken. Dus dat kan nu gewoon doorgaan.

Voorts:

  • Zijn we tevreden met de aanvullende uitwerkingen van onze randvoorwaarden m.b.t. verkeersveiligheid, circulatieplan in de wijken, visie op het parkeren, en het verminderen van de barrière werking.
  • Is het bekend dat de PvdA grote aarzelingen heeft bij de fietsstraat inrichting in de Korreweg. We zijn blij dat een expertmeeting de voorgestelde inrichting nog eens nader op verkeersveiligheid en barrière werking gaat toetsen.