Reactie van PvdA tijdens spoeddebat over boerenprotest

16 oktober 2019

Wil jij weten hoe de PvdA-fractie van Groningen denkt over het boerenprotest van afgelopen maandag? Lees dan hieronder de woordvoering die onze fractievoorzitter Julian Bushoff vandaag uitsprak tijdens het spoeddebat over dit onderwerp!

Tijdens het boerenprotest maandag hebben er een aantal buitengewoon nare incidenten plaatsgevonden. Vooropgesteld, deze incidenten zijn verwerpelijk en onacceptabel. Je mening kenbaar maken doe je met respect voor elkaar, respect voor hulpverleners en respect voor de veiligheid van iedereen. Voor geweldsincidenten en intimidatie is absoluut geen plaats bij een demonstratie.

Tegelijkertijd moet als een paal boven water staan dat het recht op een vreedzaam protest en demonstratie een belangrijk recht is. Het is een kenmerk van onze democratie. Het is een goud goed dat we in een land leven waar je je mening kenbaar kunt maken op ludieke wijze en zelfs soms prikkelend en schurend. Zolang het maar binnen de perken blijft.

In dat kader wil ik hier ook graag opmerken dat we er volgens de PvdA voor moeten waken dat er geen tendens ontstaat om na elk protest of demonstratie, of het nu krakers of boeren zijn, een spoeddebat te hebben. Telkens laten de verantwoordelijke autoriteiten, de burgemeester en politie zien hier verantwoordelijk en goed mee om te gaan.

Ook maandag verliep het protest voor het overgrote deel heel goed en ordelijk tot er een paar raddraaiers de boel verpestten. Die raddraaiers zul je er helaas altijd en overal tussen hebben. Maar wat de PvdA betreft moeten we zolang de autoriteiten daar goed mee omgaan en dat doen ze, niet telkens het debat voeren over een paar raddraaiers.

Liever debatteert de PvdA over de inhoud, over de achterliggende rede van de onvrede bij mensen en de reden waarom mensen gaan demonstreren. In het geval van krakers zit er veelal het onderliggende probleem van huisvesting onder. Mensen kunnen amper een betaalbare woning vinden. In het geval van de boeren zijn ze onzeker over de toekomst en het voortbestaan van hun bedrijf. In het geval van de leraren is de werkdruk enorm hoog en wordt de toekomst van een hele generatie bedreigt, omdat niet het onderwijs gegeven kan worden dat nodig is.

Kortom mensen voelen zich onzeker over de toekomst en bedreigd in hun bestaanszekerheid. Daar moet iets aan gedaan worden, daar moeten we wat de PvdA betreft het debat over voeren!

Het is namelijk niet uit te leggen en te begrijpen voor mensen dat er alleen een actualiteitendebat wordt aangevraagd en gevoerd over een stel raddraaiers waar de politie en autoriteiten prima raad mee weten en niet over de achtergronden van de protesten die we de afgelopen tijd zien. Protesten van boeren, protesten in de zorg, het onderwijs, over het klimaat en betaalbare huisvesting. Daarover moeten we hier  hebben. Over de noden in de samenleving en hoe daar aan tegemoet te komen!