26 november 2014

Safety first?

De burgemeester heeft per 1 december minder bevoegdheden om hard in te kunnen grijpen in het A-kwartier. Dat is de uitkomst van een ‘fundamenteel raadsdebat over veiligheid en privacy’ geïnitieerd door D66 en Groen Links. De PvdA-fractie vindt dit ontzettend jammer. Een fundamenteel debat is mooi als je veilig bent. Maar mensen die niet veilig zijn, willen gewoon dat de burgemeester ingrijpt zodat zij weer veilig zijn.

In het A-kwartier was lange tijd sprake van drugsgerelateerd geweld. Daarom is de PvdA voorstander van de inzet van preventief fouilleren en cameratoezicht, omdat het beschermen van bewoners tegen drugsgeweld zwaarder weegt dan de bescherming van de privacy van anderen. De burgemeester heeft, gesteund door een raadsmeerderheid, een reeks maatregelen genomen. Buurtbewoners en ondernemers waren blij dat na lange tijd eindelijk werd ingegrepen. Zij durven weer veilig over straat. Het aantal overlastmeldingen is fors verlaagd.

Maar de verkiezingsuitslag heeft ook consequenties. Een meerderheid van o.a. D66, Groen Links, SP en de Partij voor de Dieren weegt de privacy van passanten in het A-kwartier ’s nachts zwaarder dan de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Bewoners die hebben aangegeven geen enkele moeite te hebben om preventief te worden gefouilleerd, als zij maar weer veilig over straat kunnen.

Deze partijen geven daarmee een verkeerd signaal af: aan drugsrunners, de politie en de burgemeester. Het signaal aan de drugsrunners luidt: ‘komt u maar terug’. De politie is met handen en voeten gebonden. Zij kunnen mensen met kwaad in de zin niet zomaar staande houden zonder redelijke verdenking. Bovendien is al sprake van weinig capaciteit; waar gaan we deze agenten weghalen?

Maar welk boodschap geven we aan onze burgemeester? Burgemeester Vreeman vindt dat we niet te naïef moeten doen en dat hij camera’s en preventief fouilleren moet kunnen inzetten. Maar hij zal ook terughoudend zijn. Hij doet het alleen als het echt nodig is, als het proportioneel is, hij meldt het aan de raad en legt achteraf verantwoording af.

Nu een raadsmeerderheid nalaat dit signaal van de burgemeester serieus te nemen, is de burgemeester wel in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen? En wat doen we als het mis gaat? De PvdA heeft vertrouwen in de burgemeester; hij doet wat hij zegt. Daarom moet de raad hem in staat stellen zijn taak als hoeder van de openbare orde en veiligheid waar te kunnen maken.

Carine Bloemhoff